‘Demek sıra bilim insanlarına geldi’ Hürriyet - Yalçın BAYER - 02 Eylül 2011 - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

‘Demek sıra bilim insanlarına geldi’ Hürriyet - Yalçın BAYER - 02 Eylül 2011

‘Demek sıra bilim insanlarına geldi’

“PROF. Dr. Celal Şengör’ün TÜBİTAK ve TÜBA ile ilgili yazısına yer vermişsiniz. Ben de birkaç gün önce aynı konudaki tepkimizi basına duyurmuştum ama anlaşılan başaramamışız” diyor CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan.

Bilgehan’ın tepkisi de şöyle:“AKP’nin getirdiği ‘ileri demokrasi’de Türkiye bir hukuk devleti olmaktan uzaklaşırken bilim kurulları da bilimsel özerkliklerini kaybediyorlar.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun hükmündeki kararname (KHK) ile Cumhuriyetin iki önemli bilim kurulu olan TÜBİTAK ve TÜBA’nın yapıları değiştirilerek siyasal denetim altına alınıyorlar.1963 yılında, özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları özendirmek için kurulan TÜBİTAK ve 1993’ten beri görevleri arasında yeralan ‘toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak’ amacıyla çalışan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) kuruluş yasalarında birdenbire yapılan değişiklikle yürütmenin güdümüne girdiler. Bilim Kurulu üye sayısını değiştiren ve üyelerin belirlenmesini ağırlıklı olarak YÖK ve hükümete devreden KHK ile dünyaca örnek gösterilen bu bilim kurullarının kuruluş ilkelerindeki bilimsel, idari ve mali özerklik yok ediliyor.“Benim manevi mirasım bilim ve akıldır” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda ilerleyen bilim insanlarının son değişimleri yakından izlemelerini diliyorum. Herhalde kurulmasında emeği geçen ve ölene kadar çalışmalarına katkı verdiği Feza Gürsey Enstitüsü’nün yok ediliş sürecini izleyen Prof. Erdal İnönü ve onun gibi bugün hayatta olmayan bütün bilim adamı ve kadınlarının kemikleri sızlıyordur.”

Gülsün BİLGEHAN CHP

Ankara Milletvekili