Madencilerle ilgili soru önergesi (14 Ocak 2013) - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

Madencilerle ilgili soru önergesi (14 Ocak 2013)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 14.01.2013

Gülsün BİLGEHAN

Ankara Milletvekili

Türkiye’de Ocak 2013’te 9 maden işçisi yaşamını yitirdi. Bu kazaların ardından, bakanlığınıza bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Başkanı Burhan İnan, 9 Ocak 2013 günü bir genelge yayımladı. Basına yansıyan genelgeye göre, aldıkları ücretler üzerinde haciz bulunan maden işçilerinin iş akitleri, bu hacizlerin bir yıl içinde kaldırılmaması durumunda feshedilecek. Genelgede, buna gerekçe olarak ise “işçilerin konsantrasyon problemi yaşayacakları ve kendilerini işe veremeyebilecekleri” gösterilmiştir.

Buna göre: 

1- Türkiye’de TTK’ya bağlı işletmelerde çalışan kaç maden işçisi vardır? Bu maden işçilerinin ne kadarının ücreti üzerinde çeşitli sebeplerle haciz vardır? 

2- Maden kazaları nedeniyle yaşamını yitiren ya da yaralanan maden işçilerinin, uğradıkları kaza sırasında kaçının ücretlerinde haciz vardı?

3- Genelgenin gerekçesinde,  ücreti üzerinde haciz bulunan işçilerin işlerine yeterince konsantre olamayabileceği belirtilmiştir. Ücretleri üzerindeki haciz kaldırılmazsa bir yıl sonra iş akitlerinin feshedileceğini bilen işçiler, işlerine konsantre olmakta daha da büyük zorluk yaşamazlar mı? 

4- İşçilerin ücretleri üzerindeki haciz kaldırılmazsa bir yıl sonra iş akitlerinin feshedileceği”ni genelgeyle duyurmak, bir tür “mobbing” sayılmaz mı?

Yanıtı için tıklayınız: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-16749c.pdf