Mamak'taki baz istasyonları hakkında (13 Şubat 2013) - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

Mamak'taki baz istasyonları hakkında (13 Şubat 2013)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Muammer GÜLER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 13.02.2013 

Gülsün BİLGEHAN

Ankara Milletvekili

Basına yansıyan bilgilere göre, Mamak’ta oturan bazı yurttaşlar, yargı kararlarına karşın baz istasyonlarını kaldırmayan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet etti. Yurttaşların şîkâyet dilekçesinde, “idari işlemin durdurulmasına, sonra da işlemin iptaline karar verildiği” belirtilerek, “Mahkeme kararını uygulamamakta ısrar eden ve mahalle halkını baz istasyonunun yaydığı zararlı radyasyona maruz bırakan şüphelinin cezalandırılması için soruşturma açılmasına ve cezalandırılmasına karar verilmesi” istendi. Buna göre: 

1- Mamak Belediye Başkanlığı’nın, üzerinde kaldırılmasına yönelik yargı kararı bulunmasına rağmen, mahkeme kararını uygulamayarak söz konusu baz istasyonlarını kaldırmadığı doğru mudur? 

2- Doğruysa, söz konusu işlemin gerçekleştirilmemesi nedeniyle Mamak Belediyesi yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığınca herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

3- Ankara il sınırları içinde, kaldırılması yönünde mahkeme kararı bulunup da belediyeler tarafından kaldırılmayan kaç baz istasyonu vardır? 

4- Ankara il sınırları içinde belediyelere yurttaşlar tarafından dava açılan baz istasyonu sayısı kaçtır? Toplam baz istasyonu içinde dava açılanların oranı kaçtır?  

5- Bakanlığınız verilerine göre, mahkemeler tarafından verilen kararların, belediye başkanlıkları tarafından uygulanmadığı başka belediyeler var mıdır? Varsa bunların sayısı kaçtır ve hangi belediyelerdir?

Önergenin yanıtı için tıklayınız: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-18458sgc.pdf