ASKİ ile ilgili soru önergesi 6 Şubat 2013 - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

ASKİ ile ilgili soru önergesi 6 Şubat 2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Muammer GÜLER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 6.02.2013 

Gülsün BİLGEHAN

Ankara Milletvekili


Basına yansıyan bilgilere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ), yüzde 40’ın üzerinde engelli vatandaşların su faturalarında yüzde 90’ın üzerinde indirim yaparken, yeni kararla yüzde 50 indirim yapmaya başlamıştır. Bu karara gerekçe olarak, “bu indirimin suiistimal edilmesi” gösterilmiştir. Buna göre:

1-Bu indirim oranının düşürülmesiyle, engellilere yönelik bu olanağı suiistimal etmeyen ya da edilmesine izin vermeyen engelliler de cezalandırılmış olmuyor mu? 

2- Engellilere sağlanan bu indirim olanağının bazı kişiler tarafından suiistimal edildiği nasıl ortaya çıkarılmıştır? Bu konuda herhangi bir mahkeme kararı var mıdır? ASKİ’NİN bu suiistimaller nedeniyle uğradığı mali zarar ne kadardır? 

3- Söz konusu suiistimallerin engellenmesi için başka önlemler alınamaz mıydı?