4+4+4 Eğitim Soru Önergesi (13 Mart 2013) - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

4+4+4 Eğitim Soru Önergesi (13 Mart 2013)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Gülsün BİLGEHAN

Ankara Milletvekili

Basına yansıyan haberlere göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il milli eğitim müdürlüklerine bakanlığınız tarafından gönderilen yazıda, “2013-2014 eğitim öğretim yılında şubelerin öğrencilerin aylarına göre oluşturulması” istendi. Şubat ayı başlarında gönderildiği belirtilen yazıda, 60-66 aylık çocuklarla 66-80 aylık çocukların aynı sınıfta eğitim almalarının hem bedensel, hem de pedagojik yönden olumsuzluklara neden olduğunun bakanlık denetçilerince tespit edildiği belirtildi. Yazıda, “2013-2014 eğitim öğretim yılında şubelerin öğrencilerin aylarına göre oluşturulması” istendi. Buna göre:

1- Bakanlık denetçilerinin tespit ettiği, 60-66 aylık çocuklarla, 66-80 aylık çocukların aynı sınıfta eğitim almalarından kaynaklanan olumsuzluklar nelerdir?

2- 2012-2013 öğretim yılında, 60-66 aylıkken ilköğretime başlayan öğrencilerin sayısı kaçtır? Bu öğrencilerin kaçı, 66-80 aylık öğrencilerle aynı sınıfta eğitim görmektedir?

3-2013-2014 eğitim öğretim yılında, eğitimlerine yeni başlayacak olan 60-66 aylık öğrencilerin tamamı için ayrı sınıflar oluşturulması mı planlanmaktadır?

4-2012-2013 eğitim öğretim yılında, 66-80  aylık öğrencilerle aynı sınıfta okumuş olan ve eğitimlerine 60-66 aylıkken başlayan öğrencilerin, 2013-2014 eğitim öğretim yılında ilköğretimin 2. sınıfına ayrı bir sınıfta ve ayrı bir öğretmenle mi devam etmeleri planlanmaktadır?

5- 2012-2013 öğretim yılı başında ilköğretime başlama yaşının düşürülmesi nedeniyle olağanüstü bir derslik sıkıntısı çekildiği ve il milli eğitim müdürlüklerinin bu açığın kapatılması için yoğun bir çaba gösterdikleri bilinmektedir. Buna rağmen derslik sıkıntısı bütünüyle giderilememiştir. 2013-2014 eğitim öğretim yılında, 2012-2013 yılı başında doktor raporu nedeniyle eğitimlerine başlamayan öğrenciler de ilköğretime kaydolacaktır. Bakanlığınızca il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda belirtildiği gibi, bütün sınıfların öğrencilerin aylarına göre oluşturulması durumunda, oluşacak yeni derslik açığı nasıl kapatılacaktır? Derslik açığının tamamen kapatılamaması durumunda, bakanlığınızın hesaplamalarına göre, 60-66 aylık olan ve 66-80 aylık öğrencilerle aynı sınıfta okumak durumunda kalacak yaklaşık kaç öğrenci olacaktır?