Kadın Eğitim Yöneticisi Soru Önergesi (3 Mart 2014) - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

Kadın Eğitim Yöneticisi Soru Önergesi (3 Mart 2014)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 3.3.2014

Gülsün BİLGEHAN

Ankara Milletvekili

Dershanelerin kapatılmasını öngören ve TBMM Genel Kurulu’nda 28 Şubat 2014 tarihinde kabul edilen yasayla; aralarında okul müdürlerinin de bulunduğu, 4 yıldan daha uzun süredir görev yapan 39 bin 800 Milli Eğitim yöneticisinin görevlerine son verilecektir. Buna göre:

1-Kadının Statüsü Genel  Müdürlüğü’nün Ekim 2012 verilerine göre, milli eğitimde görevli 82 bin 978 yöneticinin yüzde 11,9’unu (9.853) kadınlar oluşturmaktadır. Yeni atanacak yöneticilerle bu oran ne kadar yükseltilecektir?

2- Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ocak 2013 tarihli istatistiklerine göre ilköğretimde çalışan öğretmenlerin yüzde 56,4 ortaöğretimde çalışan öğretmenlerin yüzde 51,2 kadınlardan oluşmaktadır. Öğretmen sayısında kadınlar erkeklerden geri kalmazken, eğitim yöneticisi sayısındaki bu eşitsizlik doğal mıdır? Eğitimde binlerce yöneticinin yeniden belirleniyor olması, bu eşitsizliğin giderilmesi için bir fırsat olarak görülecek midir?

3- Anayasanın 10. Maddesinde, “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” hükmü yer almaktadır. Yeni atamaların ardından kadın eğitim yöneticisi oranında belirgin bir artış olmaması durumunda, bu tutum, anayasanın söz konusu hükmüne aykırılık taşımaz mı?